POKER LEXIKON

Regler poker lexikon Regler poker lexikon

I poker finns många specifika termer som en pokerspelare behöver lära sig. Genom att lära sig dessa så kommer det att höja din pokerupplevelse. Med vår hjälp så kan du också vara med när proffsen snackar. Här finns varje term förklarad. Om du är en nybörjare och är villig att lära dig så rekommenderar vi dig att studera dessa termer. Termerna kommer att göra ditt spel mer njutbart och roligare.

ALL-IN

Är när en spelare satsar alla de marker som denne har tillgång till.

BET

En insats eller marker som placeras i någon av ronderna till potten.

BET LIMITS

Maximala/minimala antal marker som en spelare kan satsa. Exempel i ett 5/10 kr spel är 5 den minimala satsningen som kan göras och 10 är den maximala satsningen som kan göras.

BIG BLIND

Den spelare som sitter som nummer två till vänster om dealern lägger big blind, kan också kallas mörken. Detta är den obligatoriska insats som skall göras av denne spelare.

BLUFF

En spelare gör en insats eller en höjning vars pokerhand ofta inte kan slå de övriga pokerhänder.

BOARD

Flopp, turn och river, alla dessa fem kort tillsammans kallas board.

BUTTON

En knapp som finns på bordet för att visa för övriga spelare vem som är dealern.

CAP

Innebär för en spelare att lägga den sista tillåtna höjningen i spelrundan. Maximalt får fyra insatser eller höjningar göras under en och samma spelrunda.

CENTRE POT

Första potten som skapas under en giv.

CHECK RAISE

Du bestämmer dig först för att checka. När en annan spelare satsar och det åter blir din tur så gör du en höjning.

COMMUNITY CARD

Är de fem korten som vänds upp på bordet. Tillsammans med dessa fem plus dina hålkort du bildar din pokerhand.

COMPLETE HAND

En hand där alla fem kort används, kan t.ex. vara en kåk, färg, stege, färgstege, eller en fyrtal.

CONNECTOR

En starthand där de två hålkorten är en ifrån varandra. T.ex. Knekt,10 i hjärter eller 9,8 i olika färg.

FLOP

De första tre korten, som vänds upp på bordet tillsammans.

GUT SHUT STRIGHT

En stege som fylls upp. Dvs. du har 6h-5h som dina handkort, på floppen kommer 4s-2r-10s, fjärde kortet, (turn) är en 3s, då har du fått en “gut shut straight”.

HEADS UP

En mot en spelare avgör vilken som tar hem potten.

HIT

De tre första korten (flop) stärkte din hålkortshand. T.ex. din hålkortshand bestod av Q.Kn, på floppen kommer Q, 8, 7, då träffade du, (hit).

KICKER

Kortet som avgör vilken spelare som har den starkaste handen.

T.ex om du har KQ och den andre spelaren har K10 och på flop kommer ytterligare en K, vilket innebär att ni båda har ett par. Men du har Q som kicker vilket gör att du vinner potten.

MUCK

Betyder att du lägger ihop korten utan att visa dem, om inte någon har synat dig. Du behöver aldrig heller visa dina kort om du vunnit, förutsatt att ingen har synat dig.

NO-LIMIT

En pokervariant där spelare kan satsa ett valfritt antal marker. Spelaren kan dock bara satsa det antal marker som du har tillgänglig på bordet.

NUTS

Den bästa handen som går att få med hjälp av korten på bordet.

OUT

Ett kort som gör handen till den vinnande.

OVER CARD

Om du har ett eller två kort i din hålhand som är högre än något av de på bordet.

T.ex. AK på handen och J98 på bordet då innehar du två over card.

OVER PAIR

De korten som du har som din hålhand är ett par (AA), och på flop kommer KKQ så innehar du ett over pair.

POCKET OR POCKET CARDS

Dina egna kort som bara du själv kan se, dina två hålkort, (pocketkort).

POST

En mörk insats som du lägger så snabbt du sätter dig vid ett bord och ska spela.

Även om du sitter vid sidan, (sit out) och knappen, (dealer button), hinner passera så måste du lägga in en mörk insats när du vill vara med och spela igen.

POT LIMIT

En pokervariant där spelaren kan satsa så mycket av den totala summan i potten som spelaren vill.

QUADS

Fyra stycken kort av samma valör.

RANK

Värdet av korten. T.ex. “Dam”, “tvåa”.

RIVER

Det femte och sista kortet som vänds upp på bordet.

SCARE

Kort som ger andra spelare övertag gentemot dig själv. Kan t.ex. ligga tre stycken kort på bordet av samma valör, som kan ge någon en färg. Eller så tre stycken närliggande kort som kan ge någon en stege.

SECOND PAIR

Man använder sig utav det lägsta kortet av sina hålkort, till att bilda ett par med hjälp av flopen.

SET

Tre stycken kort av samma sort, eller triss. Du har ett kort på handen och två ligger på bordet, då kallas det set.

SHORT STACK

När du har betydligt mindre antal marker än de övriga spelarna.

SHOW DOWN

Ett tillfälle då alla spelare visar sina händer för att avgöra vem som vunnit omgången.

SIDE POT

Pot som skapas vid sidan om, som en spelare inte har någon del i pga. att dennes marker tidigare tagit slut.

SIT-OUT

En spelare kan välja att “sitta ute” under ett par omgångar utan att förlora sin plats vid bordet.

När spelaren väljer att återuppta spelet så ät han tvungen att betala in en obligatorisk insats om knappen passerat dennes plats.

SMALL BLIND

Den första obligatoriska insatsen som läggs in av den spelare som sitter närmast delaren till vänster.

SPLIT POT

Om två spelare med ett lika värde av sina händer delas potten lika mellan spelarna.

SPLIT TWO PAIR

Spelaren kan bilda två par genom att använda ett av sina hålkort och ett av de gemensamma korten på bordet. T.ex. hålkorten består av 98, och på flop kommer 9,8,6 då har du två par i split.

STACK

Markerna som befinner sig framför alla spelare.

SUITED CARDS

Är kort som har lika valör, kombination eller färg.

TOP PAIR

Ett par som skapas med ett av dina hålkort och ett av flopens kort.

Du har AK och på flop kommer K98, då har det högsta paret vänts upp till dig.

TRIPS

Tre av samma valör.

TURN

Det fjärde gemensamma kortet som vänds upp på bordet.

UNDER THE GUN

Den spelare som agerar först i en ny insatsrunda. Om du sitter först efter big blind, då sitter du under the gun.

VALUE

Du har den bästa möjliga handen och gör allt för att spelarna ska syna dig.

WAGER

- Att satsa mot eller att höja potten

- De marker som används för satsning eller höjning av potten.

Läs mer här för att lära dig allt om poker: